Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Katalog spółdzielni socjalnych...
Ogólnym celem projektu jest promocyjne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Komponent promocyjny ma za zadanie dostarczenie kompleksowej usługi promującej ideę spółdzielczości socjalnej w Polsce i obejmuje przedsięwzięcie w postaci zaprojektowania, wykonania, opublikowania w Internecie, bieżącego aktualizowania oraz wypozycjonowania witryny: "Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych".

Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni. Przy tych działaniach wykorzystamy bieżące monitorowanie rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.


Copyright © Wrocław 2010: European Union informationPotrafisz Cispol