Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Przydatne linki...

Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych Ogólnopolski Katalog Spółdzielni Socjalnych - baza teleadresowa spółdzielni socjalnych z podziałem na branże prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalizację siedziby firmy.

Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne Branżowy katalog: Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne zawierający rodzaj działalności gospodarczej oraz podstawowe dane adresowe spółdzielni socjalnych z terenu Dolnego Śląska.

Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych Projekt: Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych to działania o charakterze szkoleniowo - promocyjno - doradczym, sprzyjającym rozwojowi reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz promocji idei spółdzielczości socjalnej.

Wolontariat kompetencji Projekt: Wolontariat kompetencji zrealizowany w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015: "Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej".

Wolontariat spółdzielczy Wolontariat spółdzielczy - strona projektowa przedsięwzięcia wykonanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2019.

Wiejska spółdzielczość socjalna
Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma
Copyright © Wrocław 2010: Austeria Krokus