Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     OZRSS

Rekrutacja do projektu...

KOMPONENT PROMOCYJNY

Komponent promocyjny ma za zadanie dostarczenie kompleksowej usługi promującej ideę spółdzielczości socjalnej w Polsce i obejmuje przedsięwzięcie w postaci zaprojektowania, wykonania, opublikowania w Internecie, bieżącego aktualizowania oraz wypozycjonowania stosownych "fraz kluczowych" witryny: Ogólnopolskiego Katalogu Branżowego Spółdzielni Socjalnych.
Projekt w tym komponencie skierowany jest do dwóch grup docelowych: istniejących oraz nowopowstałych spółdzielni socjalnych. Przy tych działaniach wykorzystamy bieżące monitorowanie rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce.

KOMPONENT DORADCZY

Komponent ten obejmuje w okresie 01.08.2010-31.12.2010 zaprojektowanie kampanii marketingowo-reklamowych dla wytypowanych w trakcie rekrutacji 10-ciu spółdzielni socjalnych. Potrzeba takich działań wynika m.in. z postulatów przedstawicieli spółdzielni socjalnych zgłaszanych w trakcie szkoleń, warsztatów, konferencji czy też na Forum Spółdzielczości Socjalnej.
Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha (partner projektu) wykona stosowne analizy ekonomiczne i marketingowe dla poszczególnych uczestników projektu i na ich podstawie dostarczy im zaprojektowany, indywidualny pakiet kampanii marketingowo-reklamowej do wykorzystania przez adresatów projektu. Przeprowadzona zostanie analiza ekonomiczna bieżącej działalności spółdzielni, w tym:
1) analiza finansowa spółdzielni (zbadanie rentowności działalności podstawowej);
2) analiza działalności pod kątem rynku na którym spółdzielnia funkcjonuje;
3) analiza konkurencji (wskazanie istotnych dla spółdzielni konkurentów);
4) analiza marketingowa potencjału spółdzielni;
5) stworzenie raportu podsumowującego;
6) wsparcie w zakresie zaplanowania profesjonalnej kampanii marketingowo-reklamowej (w tym spójnego połączenia form promocji).
Zgłoszenia do skorzystania z tej bezpłatnej usługi wymaga wypełnienia "deklaracji uczestnictwa".

KOMPONENT SZKOLENIOWY

Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje temet: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej". Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych, udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Ze względu na indywidualny charakter problematyki dotyczącej działalności poszczególnych spółdzielni socjalnych przyjęto zasadę przeprowadzania zajęć w małych grupach, tak aby w sposób selektywny zdiagnozować konkretne potrzeby uczestników. Weźmie w nich udział razem 20-tu przedstawicieli spółdzielni socjalnych - uczestników projektu. Szkolenia zostaną przeprowadzone we wrześniu, październiku i listopadzie 2010 w czterech cyklach:
I. 3-dniowe obejmujące w sumie 16 godzin szkoleniowych dla 5-ciu uczestników projektu;
II. 3-dniowe obejmujące w sumie 16 godzin szkoleniowych dla 5-ciu uczestników projektu;
III. 3-dniowe obejmujące w sumie 16 godzin szkoleniowych dla 5-ciu uczestników projektu;
IV. 3-dniowe obejmujące w sumie 16 godzin szkoleniowych dla 5-ciu uczestników projektu.
Zgłoszenia do skorzystania z tej bezpłatnej usługi wymaga wypełnienia "deklaracji uczestnictwa".

W ramach pozyskiwania beneficjentów ostatecznych do projektu przyjmiemy zasadę bezpośrednich spotkań w siedzibach spółdzielni zainteresowanych oferowanymi usługami projektowymi. Dodatkowo korzystać będziemy z ogłoszeń publikowanych na stronie internetowej projektu, witrynach internetowych dotyczących ekonomii społecznej, kontaktów telefonicznych i za pomocą komunikatorów IT oraz spotkań w biurze projektu.
Copyright © Wrocław 2010: Rekreacyjna Jazda KonnaACTUSEuroNowa