Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Kadra projektu...

Realizator projektu dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem koniecznym do sprawnego wdrożenia projektu.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdzie podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości (partnerstwo realizacji). Rolą partnera będzie kompleksowa realizacja komponentu doradczego oraz współorganizacja Spółdzielczego Seminarium Integracyjnego.

Dzięki realizacji projektu na rzecz polskiej spółdzielczości socjalnej, wypracowana zostanie platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem społecznym, a organizacją pozarządową, będącą modelowym przykładem grupy podmiotów stosujących zasadę tzw. "współpracy międzysektorowej" (partnerstwo relacji).

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie także z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (partnerstwo nieformalne), w zakresie zbierania bieżących informacji o ilościowym i jakościowym stanie spółdzielni socjalnych w Polsce.

Copyright © Wrocław 2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion | odzież robocza Wrocław